Vill du renovera ditt tak? Så väljer du rätt taktyp!

En sak som ofta gör mycket för ett hus utseende är dess tak. Men har du egentligen koll på vilka taktyper det finns och vilka fördelar det finns med dem? Om du ska renovera ditt tak finns det dessutom en hel del intressant att veta. Här i texten tar vi upp mer om just dessa saker.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

En av de allra viktigaste delarna av konstruktionen i ett hus är taket. Din byggnads energieffektivitet påverkas i mycket stor utsträckning av hur bra taket är och därför måste det vara helt tätt. Om så inte är fallet kan taket leda till att problem med mögel, vattenskador och fukt uppstår, och dessa drabbar ofta de delar av huskonstruktionen som är bärande. Taket är en del av huset som ofta utsätts för slitage från väder, vind, tyngd av snö och mycket annat. På grund av detta är det inte bara vid bygget av ett hus du behöver lägga tak, utan detta måste ofta göras om då och då. Hur ofta du måste lägga om taket beror på vilket material du väljer. I denna artikel ska vi ta upp en del för- samt nackdelar med olika taktyper, samt olika tips som kan vara bra att känna till.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.
Hus med sadeltak.

De allra populäraste taktyperna, och vad det kostar att lägga dem

Det finns flera olika taktyper att välja bland och några av de allra vanligaste är:

  • Skiffertak
  • Pannor av tegel, keramik och betong
  • Metallplåt

Skiffer – kräver minimalt med underhåll

Om du har ett hus på mer än 200 kvadratmeter är skiffer ofta ett bra material att välja. Många väljer också just detta material på större hus. Fördelarna är att materialet är mycket långlivat. Dessutom har det en mycket mer naturlig exteriör än till exempel plåt. Precis som tegel tål skiffer både röta, eld och skadeinsekter bra. Materialet kräver inte heller mycket underhåll och kan repareras mycket enkelt. Du måste dock vara beredd på att skiffer kostar en hel del. Ditt tak kan också behöva stöttas upp eftersom materialet väger relativt mycket. Beroende på takets storlek, lutning med mera kan priset variera. Ofta kostar ett skiffertak omkring 400 000 kronor för en villa på 150 kvadratmeter. Du kan dock räkna med att taket håller mellan 100 – 150 år och många gånger kan du också återanvända stenarna.

Pannor av betong, tegel eller keramik

Generellt sett tillhör pannor av betong, tegel eller keramik de allra vanligaste materialen som finns på hus i Sverige. Om du vill ha ett tak med lång livslängd, eller om du vill kunna välja på mellan flera arkitektoniska stilar eller färger kan pannor av tegel, betong eller keramik vara bra val. Ofta är betongpannorna den starkaste varianten men de väger också en del mer än tegelpannorna. Dessa pannor kan även tas fram med ett träliknande utseende om du önskar trätak trots att du bor i en mer brandbenägen miljö.

Tegel är ett populärt alternativ

Om du istället väljer pannor av tegel kan det vara bra att veta att de blir mörkare med tiden, och att de inte bleknar. Dessa pannor är helt resistenta mot hagel, röta, insekter, fukt samt brand. Om du vill bevara energi och isolera på ett bra sätt fungerar tegel också för detta ändamål både i varma och kalla miljöer. Om en skada uppstår kan du relativt lätt byta ut enstaka pannor. En nackdel är att pannorna ofta är dyra och dessutom kan de råka spricka. Om du bor på ett mycket blåsigt ställe kan det vara bra att veta att pannorna kan bli förskjutna av vinden och då får taket rejält mycket sämre egenskaper. Om taket ska läggas om helt måste du också komma ihåg att det ofta tar betydligt längre tid än att lägga ett plåttak.

När det gäller betongpannor är de ofta den billigaste varianten. För ett hus på 150 kvadratmeter får du räkna med att betala omkring 185 000 kronor. Om du hellre vill ha tegelpannor tillkommer omkring 20 000 – 30 000 kronor. Keramikpannor är ofta ännu dyrare, och så är också fallet om du vill ha olika specialanpassade pannor. Ofta håller tak av denna typ omkring 50 år men det kan vara bra att veta att du kan återanvända tegelpannor medan pannor av betong och keramik måste kasseras när taket ska läggas om.

Metallplåt – håller huset svalt

En taktyp som både är attraktiv och dessutom inte väger speciellt mycket, är metallplåt. Det är också det allra mest hållbara materialet du kan välja för ditt tak. Plåten kan faktiskt klara sig hela din livstid om du bara behandlar och underhåller den periodiskt. En annan stor fördel med plåttak är att de reflekterar bort den värmande effekt solen ger. Detta gör att taket håller sig svalt och det gör också att huset håller kylan under sommaren. Du behöver heller inte oroa dig för att taket inte ska tåla bränder, eller för att det ska släppa in insekter eller börja ruttna. Plåten klarar allt detta. En nackdel med plåttaket är att det ofta är mycket dyrt och dessutom kan det låta en del om taket när det haglar, regnar eller liknande. Dessutom kan det lätt bli buckligt.

Om en plåtslagare lägger ett bandtäckt tak kostar det ungefär 265 000 kronor för en villa som är 150 kvadratmeter stor. Om du vill lägga ett koppartak är det lite dyrare men det får också en mycket vacker färg med tiden. Om du vill ha en lite billigare plåt kan du välja det som kallas plegel. Detta kostar ungefär 200 000 kronor för en villa med samma storlek. Du kan räkna med att plåten håller i omkring 100 år om du underhåller den ordentligt. Den skruvas fast med skruvar och packningar, och dessa packningar kan behöva bytas ut då och då.

Att välja rätt taktyp

Stort hus med putsad fasad och svarta takpannor.
OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Ofta väljer man att lägga samma typ av tak som den tidigare varianten. Det kan dock vara en klokare idé av dig att byta taktyp. Om huset är gammalt kanske det behöver ett lättare tak, om lutningen är bra kanske du kan välja ett billigare alternativ. Det kanske också är lämpligt att lägga på solceller på ditt tak?

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Välj ett passande material

Om du ska byta tak kanske det är dags att fundera lite över vilket material du föredrar. Vill du lägga mer pengar på kvalitet eller vill du hellre lägga ett billigare tak? Ytbehandlingar, färgnyans med mera kan spela stor roll för det första intryck du får av villan, och dessa kan kosta en del extra. Många material åldras dessutom med tiden och har kanske inte fått sin rätta färg förrän efter ett visst antal år.

Välja entreprenör eller lägga taket på egen hand?

Om du är lite händig kan du ofta lägga hela taket utan hjälp från entreprenörer. Det krävs dock ofta att ni är två personer, och det gör också att jobbet blir säkrare. Att lägga tak är också något som tar tid så ni måste vara beredda att avsätta era semestrar för takläggningen. Om du däremot är osäker på något är det bättre att du kontaktar en takmontör som kan hjälpa till med arbetet. Detta arbete är ROT-avdragsgillt, men du bör komma ihåg att du bara kan dra av en viss summa för ROT varje år. Denna gräns går just nu vid 50 000 kr i avdrag vilket är 30 procent av arbetskostnaden. Den kan också variera beroende på hur mycket du betalar i inkomstskatt.

Tips för att välja rätt montör

När du ska finna rätt montör bör du ta in minst tre olika offerter och dessa ska gås igenom noga. Det kan ingå olika saker och detaljer, och dessutom kan du behöva veta vad olika extraarbeten kostar om de inte ingår i den skrivna offerten.

Vilken garanti får du?

När det gäller takläggningar lämnas allt som oftast en garanti på tio år för materialet och arbetet. Vissa takläggare gör dock inte detta och om du anställer en mindre firma kan den gå i konkurs. Om så sker kan ingen stå till svars alls och garantin gäller med andra ord inte längre. Det gäller alltså att du väljer ett tryggt och stabilt företag som ger en bra garanti. Då kan du känna dig säker med ditt tak.

Läs mer: Så undviker du problem med hantverkaren

Undertak och detaljer

När det gäller takläggningar är det alltid underarbetet som avgör hur bra slutresultatet blir. Du bör alltid byta både bärläkt, ströläkt och takpapp när du byter taket, och ibland kan det också behöva bytas undertak. Detta kräver både material och tar en del extra tid. Om taket ska bli bra måste du också se till att hängrännor, skorstensskydd, beslag, vindsskivor och annat kommer på plats på taket. Det är till och med så att skruvarna du väljer avgör resultatet.

Behöver du bygglov?

Du kan i vissa kommuner behöva bygglov om du väljer en ny takbeläggning eller om du vill ha en annan färg på taket. Innan du börjar med omläggning kan det vara en bra idé att kontakta kommunen för att höra vad som gäller där du bor.

Säkerhet vid takomläggning

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

När du ska lägga om taket är det mycket viktigt att du tänker på säkerheten. Om du ska arbeta med takpannor är arbetet generellt sett relativt enkelt. Dock är det ett monotont arbete och dessutom blir det tungt i längden och koncentrationen kan snabbt tappas om du inte tar pauser. Då kan allvarliga problem ske. Takomläggning sker på hög höjd och om du ramlar ner kan du skadas riktigt allvarligt. Varje år dör människor i Sverige när de lägger om tak, men om du är noga med säkerheten minskar risken att du drabbas. Fall kan förebyggas med selar eller linor, men ofta är det allra viktigaste en bra byggställning. Kontrollera om du kan hyra en ställning, och om du känner dig säker på montering kan du sätta upp den själv.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Läs mer: Viktiga försäkringar när du bygger nytt eller renoverar

Bra tips när det gäller tak

Om du har ett gammalt tak som inte har några större skavanker, och om taket håller tätt finns det ingen mening med att byta ut det. Du kan istället lägga pengarna på att underhålla taket lite mer. Innan taket börjar läcka är det dock dags att fundera över ett nytt tak. Om du går igenom ditt tak en till två gånger per år kommer du ganska snabbt att märka när det är dags att byta ut taket.

Vänta inte för länge med att byta ut tak

För det första kan taket börja läcka om du inte byter ut taket i tid. Om detta sker kan du råka ut för mögel, skador på fasad, fönster, väggar eller på annan egendom med mera. Om du inte byter ut ditt tak kan också takpannor, plåtar, vindskivor med mera ramla eller blåsa av.

Hur lång tid har det gått sedan ditt tak lades om sist? Finns det någon dokumentation om det? Om taket ser slitet ut eller om det inte passar på huset efter en ommålning kan det vara bra att kontrollera om det behöver bytas. När du undersöker taket inifrån kan du också se om fukt har läckt in. Om du stoppar detta i tid kan du slippa göra kostsamma reparationer senare.

Att tänka på när ditt takbyte har börjat

Det är viktigt att du håller en dialog med din takläggare. Då finns det alltid en bra förståelse mellan beställaren och hantverkaren. Om du sätter dig in i hur arbetet blir upplagt och var material, verktyg med mera placeras kan du till exempel påtala om det finns något som inte får blockeras eller om du är speciellt rädd om ett trädgårdsland eller liknande. Lösningen på detta är kommunikation. Om du har barn måste du antingen hålla dem borta från byggställningen eller se till att de inte får leka på eller nedanför den. De får inte heller leka bland verktygen, i skräp eller liknande.

Håll koll på din ekonomi

Om det dyker upp oväntade reparationer är det viktigt att du meddelar takläggaren att du vill veta om det. Om du inte får redovisning på hur lång tid som lagts ner, eller på vad som görs kan det snabbt dyka upp olika oväntade utgifter.

Läs mer: Gör upp en detaljerad budget inför ditt renoveringsprojekt

Att byta tak kostar en hel del. Du bör räkna med att lägga ut minst 100 000 kronor eller mer om du vill att en entreprenör ska utföra hela arbetet. Om du inte har planerat arbetet på ett bra sätt kan du dessutom råka ut för ännu högre kostnader. Du bör planera takbytet noga och dessutom göra i ordning en budget för det. Kanske behöver du också se över om du kan eller behöver ta ett lån för att det ekonomiska ska gå ihop sig.

Läs mer: Så lyckas du med din renovering