Viktigt att veta när du ska renovera din fasad

Beroende på hur din fasad ser ut kan den vara i behov av en mycket liten eller väldigt omfattande renovering. Hur ska du gå tillväga och vad finns det att tänka på innan du sätter igång? Få all viktig information om fasadrenovering här.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Om din fasad  är i fint skick kan det ofta räcka med en enkel renovering med en tvätt, ommålning samt lagning av olika småskador. Om den istället behöver ersättas med en helt ny variant kan renoveringen bli mycket omfattande. I värsta fall kan du behöva bila ner eller knacka ner den fasad som sitter och för dig som bor i huset kan detta vara besvärligt. Läs mer om allt du behöver veta inför en eventuell fasadrenovering.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Olika typer av fasad och deras genomsnittliga kostnad

Det finns massor av olika fasader för hus, vilka är vanligast i Sverige och var ligger kostnaden på ungefärligt. Det gäller också att behålla husets karaktär när du behöver byta fasaden, det allra bästa är alltså att välja en i samma material och i liknande utförande så att huset inte ändrar stil fullständigt.

Det allra vanligaste, en träfasad

Om du väljer en träfasad får du många olika valmöjligheter. Denna typ av fasad kräver dock att du sköter om den på ett bra sätt. Träfasaden måste tvättas och målas om med 10 – 15 års mellanrum. Detta beror dock på vilken färg du valt samt beroende på var huset ligger.

En av de fördelar som finns med träfasader är att materialet är mycket lätt att arbeta med. Om du vill bygga ut huset är det dessutom också lätt att bygga till fasaden. Du kan också lätt renovera eller förändra husets utseende eftersom att det finns många olika fasadstilar att välja på. Materialet är naturligt och dessutom håller det länge om du sköter fasaden rätt. Nackdelen är dock att fasadtypen är den mest krävande av alla varianterna.

Om du vill ha en träfasad kostar den ofta omkring 1 500 kronor per kvadratmeter. Detta är priset för en monterad träregelvägg samt panel med profilspont. Om du istället vill ha lockpanel kostar det 1 700 kronor per kvadratmeter.

Ofta väljer arkitekter träfasad eftersom att det går att skapa väldigt många olika uttryck med den. Man kan göra romantiska, detaljerade uttryck, eller modern samt strikt arkitektur. Panelen kan vara liggande eller stående, och du kan också lägga till olika former av ornament eller snickarglädje.

  • Träfasader är relativt billiga.
  • Du får många olika valmöjligheter.
  • Underhållet bör ske löpande.
  • Fasaden håller länge.
  • Trä är ett av de vanligaste fasadmaterialen.

Tegelfasader – tåligt och minimalt med underhåll

tegelfasad

Ett annat naturmaterial som ofta används på fasader är tegel. Det ger ofta huset flera hundra års livslängd. Du kan dock behöva reparera murbruket vid behov. Om du väljer tegel till fasaden kan du vänta dig en mycket lång hållbarhet samt livstid och detta är mycket bra för miljön. Fasaden blir i stort sett också fri från underhåll och du behöver inte oroa dig för att fukten ska få fäste. Det underhåll du möjligen kan behöva göra är att reparera skadat tegel, samt vissa fogsläpp som kan uppkomma.

En nackdel är att det inte finns så stora valmöjligheter som trä eller puts ger. Tegel är också ett relativt dyrt material, och det kan också uppstå frostsprängningar. Teglets infästningar kan även rosta och då måste du byta ut dessa.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

När det gäller priset ligger en tegelfasad ofta omkring 2 700 kronor per kvadratmeter om du väljer monterade stående lättbetongelement samt rött, slaget tegel. Om du istället vill ha en gul, slät tegelfasad och träregelvägg hamnar du på den något lägre siffran, 2 600 kronor per kvadratmeter.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

En putsad fasad – vanligare i södra Sverige

I de södra delarna av Sverige är man verkligen frekventa användare av just putsade fasader, likt många av husen i Danmark. Just denna fasadtyp kan ge ditt hus ett mycket pampigt uttryck men det gäller att du verkligen väljer rätt konstruktion samt att du får tag i en entreprenör med erfarenhet. Om du inte lyckas med dessa två saker är risken nämligen överhängande för att du efter ett tag ska drabbas av olika fuktrelaterade problem.

Fördelar och nackdelar 

Det finns dock flera fördelar med en putsad husfasad. För det första blir huset rejält robust och du behöver inte underhålla fasaden lika ofta som du underhåller trä. Ungefär var 50:e år måste du dock putsa om fasaden. Mellan det räcker det ofta med att måla putsen om du så önskar. När en skada uppkommer i putsen kostar det dock en hel del pengar att laga den. Detta på grund av att du ofta måste putsa om hela sidan som skadas. Det är dessutom mycket svårt att fästa saker på fasaden eller bygga till huset. Om du borrar i putsen kan den mycket lätt spricka. Om du glömmer bort att lägga in en luftspalt när du gör fasaden är den dessutom mycket känslig för fukt.

Priset för en putsad fasad ligger på ungefär 2 600 kronor per kvadratmeter om du vill ha en vanlig träregelvägg med fasadputs. Om du söker efter ett billigare alternativ kostar lecablock med fasadputs ungefär 2 300 kronor per kvadratmeter.

Generella tips inför och under din fasadrenovering

Innan du sätter igång kan det vara bra att ordna en ordentlig budget, läsa på om de olika fasadtyperna och veta hur en renovering går till.

Budget med mera

Det kan ofta kosta en hel del att renovera fasaden och om den behöver renoveras kraftigt kan kostnaderna skena iväg ordentligt. Det krävs dessutom att du gör ett bra grundarbete och även detta kostar pengar och tar tid. Om budgeten inte är så stor kan du kanske inte anlita en hantverkare för att göra allt. Du kanske helt enkelt behöver göra en del av arbetet själv och då finns det en hel del du bör känna till. Om du behöver dela upp kostnaderna kan det också vara smart att ta reda på vilka olika delar fasadrenoveringen kan delas upp i. Detta bör du fråga en kunnig snickare om.

Tips: Så gör du en budget som täcker hela renoveringsprojektet 

Råd för hus med putsad fasad

Om du har ett hus med en putsad fasad kan du ofta upptäcka att både svamp och fukt dras till putsen, till skillnad från om du haft en tegelfasad. Om du ska måla om din putsade fasad utan att göra andra renoveringar måste du verkligen göra ren den ordentligt innan målningen. Den nya färgen kan nämligen annars göra så att gamla skador kommer tillbaka. Mögel samt svamp är två av dessa. Ofta behöver du både svamp och högtryckstvätt för att få bort detta. Dessutom behöver du tvätta putsen med speciellt medel för att färgen ska fästa bra. Om fasaden har fått sprickor måste dessa lagas eftersom att de ofta växer. Huset behöver då putsas om på de sidor där sprickorna finns och om du vill hålla kostnaden nere kan du knacka bort putsen själv. Du kan sedan putsa på egen hand eller be en hantverkare göra det.

Råd för träfasader

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Om du har ett trähus måste du också här se till att underarbetet blir bra innan fasaden renoveras. Alla dåliga paneler ska bort och grundmålade nya måste dit. Om gammal panel ska målas över måste all flagnande färg tas bort och detta kräver en hel del tid men om du vill ha ett bra resultat är det värt den tiden. Även en träfasad måste tvättas innan en målning. Dessutom måste alla paneler som ruttnat eller skadats tas bort vid renoveringen. Detta kan du med fördel göra själv men hantverkare hjälper gärna till vid förfrågan.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Det är dock viktigt att tänka på att hus ofta är höga och om fasaden ska renoveras högt uppe kan stege eller lift behövas. Det allra bästa är dock om du kan hyra stabila byggställningar inför renoveringen.

Hur går renoveringen till?

Innan du börjar renovera din fasad kan det vara bra att veta hur renoveringen går till oavsett om du ska anlita hantverkare eller renovera den själv. Om du har rätt kunskaper och kommunikationen fungerar kan mycket dyra misstag undvikas. Man kan i korthet säga att en fasadrenovering har fyra olika steg. Vi ska här presentera dessa och på så sätt får ni kunskap om hur renoveringen går till och dessutom finns viktiga råd som kan vara bra att ha med när du ska påbörja renoveringen eller upphandla om den. När du samtalar med en eventuell entreprenör kan det vara bra att gå igenom stegen och se till att tankesätten är överens.

Fixa ett bygglov

Det kan också vara bra att du redan tidigt kontrollerar om du behöver ansöka om bygglov. Om du ska byta färg på huset, ändra material på fasaden sätta in en balkong, nya fönster eller dörrar krävs alltid bygglov. När du vill förändra altaner eller liknande gäller samma sak. Om du känner dig osäker på om din fasadrenovering kommer att kräva bygglov kan det vara klokt att ta kontakt med den bygglovsansvarige i din kommun för att få reda på vad som egentligen gäller. Om du glömmer bort att ansöka om bygglov kan du drabbas av böter och dessutom kan du bli tvungen att återställa huset eller byggnaden. Du kan med andra ord behöva riva en helt ny fasad för att sedan sätta upp ännu en ny som liknar den byggnaden hade från början.

Informera och håll kontakten med entreprenör

prata på telefon

När du ska börja renovera och har bestämt dig för att anlita en entreprenör eller liknande är det alltid viktigt att informationen mellan denne och dig som beställare fungerar. Du måste se till att alla vet vad som ska ske och när det ska ske. Det kan ofta vara bra att hålla ett mindre möte så att alla som berörs vet vad som ska hända. Då kan du ställa frågor med mera. Om en tidsplan eller liknande av någon anledning ändras är det också viktigt att information om detta meddelas.

Förbered renoveringens start

När man ska renovera fasaden börjar man alltid med att etablera sig. Du kan till exempel behöva hägna in området, samt montera byggställningar med mera. Huset kommer att likna en byggarbetsplats och du som bor där bör vara medveten om detta. Om byggställningar finns är det till exempel viktigt att du stänger alla fönster samt dörrar när du lämnar hemmet även om dessa befinner sig högt upp. Om du har ömtåliga saker som finns nära där renoveringen av fasaden ska ske måste dessa tas bort.

Om du anlitat en entreprenör med mera kan du som husägare också kräva att få se den anställdas legitimation, ID06. Denna finns det ett lagkrav på att alla som arbetar med renovering med mera ska ha.

Detta kan du kräva:

  • Arbetare ska ha ID06.
  • En säker arbetsplats och bostad under renoveringen.
  • Buller med mera ska minskas så gott det går.

Renoveringens start – detta kan du förvänta dig

När fasadrenoveringen startar kommer du som boende garanterat att störas. Man kan inte undvika buller, smuts eller damm när man ska ta bort fasad och om puts ska bilas bort blir detta än mer påtagligt. Genom att plasta fönster, dörrar samt genom att tejpa ventilation precis där man arbetar kan problemen dock minska för dig som boende.

Det är också viktigt att du som boende ser till att hålla koll på bygget och renoveringen. Håll kontakten med de anställda eller med de som hjälper dig med renoveringen. Då kan du lätt se om du behöver skaffa fram mer pengar, eller om budgeten kommer att hålla. Dessutom kan det också komma fram att tidsplanen kanske inte håller. Beroende på när man börjar renovera fasaden, samt på hur stor renovering som ska göras kan detta vara mer eller mindre katastrofalt. Om höst och vinter närmar sig kanske du inte kan arbeta färdigt då risken att stänga in fukt är stor. Om du råkar ut för detta kanske huset kommer få fuktskador. Att börja renovera vid rätt tidpunkt är därför mycket viktigt.

Se till att besiktiga resultatet

När fasaden är helt klar ska du alltid se till att besiktiga den. Du kan själv se över kvaliteten med mera och se om den motsvarar det som du önskar. Det finns också möjlighet att kalla ut besiktningsmän och dessa kan göra mer grundligare undersökningar. Ofta har de också stor kunskap och genom att jämföra arbetet med den beställning som gjorts kan de se om något behöver åtgärdas. Om så är fallet görs en anmärkning och fasaden behöver då besiktigas om igen efter det att företaget har åtgärdat anmärkningen. Även om du renoverar fasaden själv kan det vara bra att be någon besiktiga resultatet. Då kan du känna dig trygg med att arbetet är väl utfört och att din nya husfasad kommer att hålla under en bra tid framöver.

Om du glömmer bort att besiktiga efter en renovering finns det alltid risk för att en försäkring inte täcker om något skulle hända. Om fuktskador uppkommer på grund av fasadrenoveringen och denna inte har godkänts kan det vara mycket svårt eller omöjligt att kunna få ut några pengar på försäkringen när dessa skador sedan måste repareras.

Läs mer: Välj rätt takpannor till ditt hus