Tips och råd: Undvik problem med din hantverkare

Det finns mängder av hantverkare att välja mellan. De flesta är duktiga och professionella, men det finns även motsatsen. Det gäller att undvika dessa för att inte få onödiga problem under och efter en renovering eller byggnation.

Vilken hantverkare ska jag välja?

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Ett tips är att lyssna med vänner och bekanta om de har tips på en pålitlig hantverkare. Om du inte känner någon som har anlitat den typen av hantverkare du söker, kan du be dina påtänkta alternativ om referenser. Dessa kan berätta mer. Ta in flera stycken för samtal och genomgång. Många hantverkare har olika lösningar och prisförslag att komma med. Se till att hantverkaren har f-skattsedel och inte har alltför stora skulder hos Kronofogden. Det kan leda till konkurs och då gäller inte garantierna.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Skriv avtal

skriver avtal med hantverkare

Begär in flera offerter när du ska göra en lite större renovering. Var noga med att allt finns specificerat – material för sig och arbete för sig. När du valt en leverantör och ni kommit överens om pris och leverans bör alltid ett avtal skrivas. Sveriges Byggindustrier och Konsumentverket har tagit fram en gemensam mall för detta. Skriftligt avtal är mycket säkrare än en muntlig överenskommelse, om en tvist uppstår. Det kan gälla ett dåligt utfört arbete, en saltad faktura eller saker som helt enkelt inte blivit utförda. Betala aldrig något i förskott, då ökar risken att arbetet inte blir gjort över huvud taget.

Detta bör alltid finnas med i avtalet:

  • Pris inklusive moms.
  • Specifikation över det material som ingår i avtalet och priset.
  • Specifikation över det arbete som ingår.
  • Tidsestimat med tidsintervall för renoveringen
  • Vad som händer om bygget försenas eller är dåligt gjort – vitesklausuler?
  • Att arbetet utförs av en person/ett företag med f-skattesedel samt organisationsnummer.
  • Uppdragsgivarens och hantverkarens namn samt namnteckningar.

När du anlitar hantverkare kommer du med all sannolikhet stöta på termer och/eller uttryck som du inte har koll på. Vi har skrivit ihop en ordlista som kan underlätta för dig. 

Du hittar ordlistan här: Detta behöver du veta inför renoveringen

Svart arbetskraft eller vit?

Många anlitar fortfarande svart hantverkshjälp för mindre renoveringar i hemmet. Det kan vara en billig lösning som kan stå dig dyrt i längden. Du har inget bevis för att hantverkaren har anlitats och om ett fel uppstår efteråt är det husägaren själv som får stå för alla kostnader. Dessutom är det du som husägare och uppdragsgivare som är ansvarig om en olycka händer under arbetets gång, enligt arbetsmiljölagen. Eftersom du får göra ROT-avdrag med 30 procent på allt arbete i bostaden (du kan få upp till 50 000 kr per år) lönar det sig sällan att anlita svart arbetskraft.

Läs: Så mycket kostar din renovering

Spara kvittot

Se till att alltid ta kvitto på renoveringens omkostnader och förvara det som en värdehandling. Vid en senare eventuell försäljning är renoveringar en avdragsgill kostnad och dras av på vinsten som ska redovisas till skattemyndigheten, vilket gör att kvittot är en värdehandling. Det kan dessutom bli svårt att få ut ersättningar på försäkringar för till exempel fuktskador om arbetet är undermåligt gjort, om du inte kan uppvisa ett kvitto på arbetet. I värsta fall kan du bli skyldig att betala in både arbetsgivaravgifter och andra skatter för det utförda arbetet, om du inte har ett kvitto på utbetalningen till hantverkaren. De kan då klassa det som anställning.

Garantier

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Konsumenttjänstlagen reglerar kundens rättigheter när en hantverkare har anlitats. Det är en tvingande lag som inte går att förhandla bort. I lagen finns de grundläggande garantierna för ett bra arbete. Gå igenom med din hantverkare om denne har ytterligare garantier som kan läggas till. Det kan vara mycket värt. Arbeten på fastigheter har en grundläggande garantitid på tio år, men gäller inte om hantverkarens företag har gått i konkurs.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Om ett arbete försenas eller blir fel kan kunden begära rättning av hantverkaren, enligt konsumenttjänstlagen. Det vanligaste är att begära att arbetet görs om utan extra kostnader.

Du hittar mer information under: Frågor och svar