Så går det till: Stambyte i ett lägenhetshus

Bor du i en hyresrätt eller bostadsrätt och har fått besked om att det är dags för ett stambyte i huset? Då är det viktigt att du sätter dig in i vad detta egentligen kommer att betyda för dig som bor där. Det finns några saker som kan vara bra att veta – läs vidare här!

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Om man inte tidigare har upplevt ett stambyte kan det vara svårt att veta vad det innebär. Under stambytet har du som boende inte tillgång till varken rinnande vatten, ditt badrum eller el under en stor del av arbetet. Om du arbetar mycket och inte är hemma så ofta drabbas du troligen inte så mycket, men som småbarnsförälder kan stambytet bli riktigt jobbigt. Så här går det till.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Vad är egentligen ett stambyte?

När man gör ett stambyte byter man ut alla rör och ledningar i hela huset. Alla stammar som finns i hus har en begränsad livslängd. De slits ofta mer om det är flera boende i huset. Därför är det viktigt att de byts ut i rätt tid. Om detta inte sker kan det leda till att huset drabbas av kostsamma vattenskador och dessa kan du som boende också drabbas av. När man byter ut rören och ledningarna i huset kommer du också att märka att vattnet och avloppen flyter på bättre. Det är för att vattnet rinner lättare i rör som inte har avlagringar med mera på insidan.

Om du bor i ett större flerfamiljshus kommer stambytet med största sannolikhet att utföras i en eller flera trappuppgångar i taget. Ingreppet är ofta mycket omfattande och hela badrummet måste rivas ut. Även köket kan behöva rivas om stammarna inte kan nås på annat sätt. Som boende brukar du dock inte drabbas av köksrenoveringen på samma sätt då den ofta bara tar någon dag.

Badkar

Hur lång tid kommer stambytet att ta?

Om du bor i ett hus där det finns vattenskador kommer det ofta ta längre tid att byta stammar. Det beror på att man ofta i dessa fall också passar på att renovera de vattenskador som redan uppstått. Om du bor i en bostad där det inte finns några tidigare vattenskador kan du räkna med att ett stambyte i alla fall tar mellan sex till tio veckor i varje lägenhet.

Ofta upprättar man en tidsplan som tar hänsyn till de omständigheter som råder runt omkring. Det tas till exempel hänsyn till vattenskador, stamläget som helhet, material som ska rivas ner samt monteras upp. Det tas också mycket hänsyn till om avloppsstammar och vatten ska sättas tillbaka i det befintliga läget eller om de ska flyttas.

Det är viktigt att du som boende tar hänsyn till att det tar lite tid att byta ut stammarna. De sex till tio veckornas arbete ska sedan hålla i minst 40 år framöver. Låt det ta tid – om det slarvas med arbetet måste kanske stambytet göras om snart igen. Detta innebär än mer påverkan på ditt boende.

Måste du flytta från din bostad under stambytet?

Ofta krävs det inte att du som boende flyttar under tiden ett stambyte äger rum. Du måste dock vara beredd på att ditt dagliga liv kommer att få en del begränsningar under tiden. Din lägenhet, och framför allt ditt badrum kommer mer eller mindre att likna en byggarbetsplats under tiden stambytet pågår. Ofta kan hyresvärd, bostadsförening och företaget som utför stambytet ordna så att det finns bra alternativ som fungerar under veckorna arbetet pågår. Till exempel brukar det finnas både duschar och tillfälliga toaletter som du som boende kan använda. Ibland hittar du dem i en annan del av fastigheten, ibland ute på gården.

Om du som boende har särskilda önskemål är detta vanligen inget problem. Ofta ges det möjlighet att till exempel hyra moderna torrtoaletter som du kan placera var som helst i din bostad.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Bor du i ett hus? Läs: Så går ett stambyte till i din bostad

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Kan du vägra att vara med i stambytet?

Även om du som boende inte tycker att stammarna ska bytas, eller om du anser att ekonomin inte är tillräcklig och att åtgärden kan vänta, kan du inte vägra att delta i bytet. Även om du precis renoverat badrummet eller känner dig osäker på om det kommer att kunna återställas måste du faktiskt släppa in hantverkarna. Om alla beslut har fattats på rätt sätt (enligt lagen) kan du som boende egentligen inte hindra stambytet. Dock kan du alltid ställa vissa krav. Du får till exempel inte utsättas för mer lidande än vad som är absolut nödvändigt under arbetets gång.

Kan dina bostadskostnader sänkas under arbetet?

Många väljer att inte bo kvar i sin bostad under stambytet. Har du rätt till att få din hyresavgift nedsatt om du bor hos vänner eller på hotell? Nej, det finns faktiskt inte någon sådan rätt när det gäller stambytet. Dock kan en bostadsrättsförening eller hyresvärd bli tvungen att ersätta dig om du har orsakats skada på grund av försumlighet eller liknande. Även om stammarna i ditt hus inte har bytts ut med rätt intervall och orsakat vattenskador har du som boende också rätt till ekonomisk ersättning.

Ställ vissa krav på stambytet

Även om du som boende inte kan vägra ett stambyte, kan du trots allt förhandla om vissa villkor. Om du precis renoverat ditt badrum kan det ofta räcka att bara koppla nya stammar fram till badrummet. Då slipper man ingrepp av större slag. Hyresvärd eller bostadsförening kan dessutom spara en hel del pengar på att inte behöva renovera ditt badrum igen.

Det finns en hovrättsdom som ger dig som boende rätt att begära ersättning om hyresvärd eller förening trots allt inte går med på att bara renovera upp stammarna.

Kan du få ersättningslägenhet eller ersättning?

När det gäller stambyte finns det faktiskt ingen skyldighet att ge den boende en ersättningslägenhet eller annan bostad. Undantag gäller om det rör sig om ett boende för funktionshindrade samt om stambytet har orsakat onödigt lidande den boende. 

Återställande av lägenheten – inte alltid till exklusiv standard

Din bostad ska alltid återställas när stambytet är klart. Badrummet ska alltså få nya tätskikt samt ytskikt. Det finns dock inget som anger vilken standard som ska gälla, och om du haft exklusiv inredning kanske den inte återställs.

Läs mer: Så renoverar du badrummet på bästa sätt