Vad kostar solceller?

solceller på mark

Fler och fler husägare i Sverige satsar på solceller. Med en egen nätansluten solcellsanläggning kan du producera el direkt från solen. Elen som blir över? Ett eventuellt överskott av din egenproducerade el kan du sälja till en elhandlare. 

Fördelar med solceller

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Som med allt annat, finns det fördelar och nackdelar även med solceller. De främsta fördelarna med solceller är följande: 

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Elpriser påverkar inte dig

Ditt hushåll blir mindre beroende av höjda elpriser, eftersom du producerar egen el och behöver inte köpa från elhandelsbolagen.

Det ökar värdet på ditt hus

Solpaneler på ditt hus ökar också värdet på huset. När du har installerat solceller, har du möjlighet att utföra en energibesiktning och möjligtvis få en energicertifiering. Det här intyget visar att bostaden är energisnål. 

Underhållsfritt

Sedan är solceller också nästan helt underhållsfria. Ungefär var fjärde-sjunde år behöver systemet undersökas. Förutom det, behöver du bara hålla solpanelerna rena och fria från smuts och löv. 

Miljövänlig el direkt från solen

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Elproduktion räknas som en grön energikälla, eftersom det inte medför några koldioxidutsläpp. 

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Nackdelar med solceller

Det finns också några nackdelar med solceller som det givetvis är bra att känna till. De främsta nackdelarna för solceller är följande: 

Möjligtvis låg elproduktion under vintern

Antalet soltimmar minskar under vinterhalvåret. Under sommaren producerar solcellerna upp till sju gånger mer el, än under vintern. Å andra sidan, ökar solcellernas effektiv vid lägre temperaturer. När solen då skiner, producerar solpanelerna gott om energi. 

En hög investeringskostnad

Kostnaden för solceller varierar mycket, beroende på flera faktorer. Men i snitt, kan ett solcellspaket till huset landa på ungefär 90 000 kronor. Detta gör att återbetalningstiden blir mellan 10-20 år, alltså är det en hög investeringskostnad för solceller.

Solpaneler är känslig för skugga och moln

Det är viktigt att solceller inte ska överskuggas. Därför behöver du tänka på kringliggande träd och byggnader, när du monterar dina solpaneler. Elproduktionen påverkas negativt om solcellerna skuggas under stora delar av dagen. 

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Taket på huset bör ligga mot söder

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Solcellerna bör installeras i en sydlig, sydvästlig eller sydostlig riktning. Om solcellerna installeras i norrläge skapas lägre elproduktion och mindre avkastning på investeringen. 

Solceller i Norrbotten

Solceller som har snö på sig

I norra Sverige är det brist på ljus under halva året när det är vinter. Det betyder dock inte att det inte finns något ljus överhuvudtaget även om det periodvis kan kännas så. Snön reflekterar nämligen det lilla ljus som finns och det kan solcellerna dra nytta av. Även den kyliga temperaturen är bra för din solcellsanläggning – den gör att elproduktionen blir mer effektiv. 

Piteå är den kommun i norra Sverige, där det har installerats flest solceller under senare år. Det finns även flera solcellsparker som har byggts i samarbete mellan det kommunala bolaget Pite Energi och olika forskningsinstitut. 

Solceller i Skåne

Efterfrågan på solceller i Skåne ökar väldigt mycket. Malmö har en genomsnittlig solinstrålning, varje år, på 1 025 kilowattimmar per kvadratmeter. Det här är lika mycket sol som norra Frankrike har.

Solceller är en stor investering, men det är lönsamt långsiktigt och dessutom bättre för miljön än exempelvis bergvärme eller direktverkande el.

Solceller i Stockholm

Installationer av solceller i Stockholm ökar markant. Många upptäcker att det finns besparingar i både pengar och i koldioxid. Dessutom får Stockholm väldigt mycket sol. Stockholm har en solinstrålning på 986,5 kilowattimmar per kvadratmeter, detta är lika mycket som i norra Frankrike. Du behöver inte bygglov om du ska installera utanpåliggande solcellspaneler eller solfångare. Undantag gäller om solcellerna ska installeras på kulturklassade byggnader eller om du ska installera integrerade solpaneler. 

Mer solceller för pengarna

Solcellers lönsamhet blir högre i proportion till storleken av anläggning som ska installeras. Det här beror på att kostnaden för att köra ut panelerna och även montering av skyddsställning, är i stort sett densamma oavsett vilken storlek anläggningen har. Detta betyder att arbetskostnaden blir en lägre procentuell andel av totalkostnaden om du installerar flera solpaneler. 

En annan sak är att priset inte ökar för vissa komponenter i jämförelse till storleken på anläggningen. Ett exempel är att en dubbelt så kraftfull växelriktare inte innebär det dubbla priset. Kostnaden för själva kabeldragningen mellan växelriktaren och solcellerna, är också samma oavsett storleken på anläggningen. 

Kostnad för att installera solceller

För att förstå och kunna tänka sig vad solceller kostar, tar vi ett exempel. Vi har ett äldre hus beläget i Göteborg. Ena sidan av taket ligger i söderläge, det här skapar optimala förutsättningar för solelsproduktionen. En luft/vattenvärmepump används för att värma huset och vi har en årlig elförbrukning på 15 000 kilowattimmar (kWh), inklusive hushållsel. 

Vår plan är att täcka en stor del av taket med solceller och kommer fram till att vi behöver en anläggning på 8 kilowatt (kW) som består av 32 moduler x 250 watt (sammanlagt 55 kvadratmeter). Verkningsgraden på nyare solcellspaneler är ungefär 15 procent, detta betyder att anläggningen borde kunna producera åtminstone 7 500 kWh/år. 

En solcellsanläggning omfattar modulerna, monteringstillbehör, kablar och växelriktare. Vi får in några offerter som erbjuder solcellspaket och ett sådant paket kostar 110 000 kronor inklusive moms. 

Installationskostnad och underhåll

För installationen är det bäst att anlita en installatör och en elektriker, det går att utföra monteringen själv men genom att anlita någon tar de ansvar för själva arbetet. Priset för det landar på ungefär 40 000 kronor. När det kommer till underhållskostnad kräver en solcellsanläggning nästan inget underhåll. Däremot bör vi byta växelriktaren en gång under solcellernas livslängd. Den kostar ungefär 20 000 kronor.

Försäljning och skattereduktion

När du producerar solel kan du sälja överskottet som matas ut på nätet, som inte används i ditt hushåll. Du kan också få skattereduktion för din överskottsel. Sedan kan du också sälja elcertifikat och ursprungsgarantier från din anläggning. Detta sker via smidiga avtal med ett elhandelsföretag. 

Vi gör en liten summering av vårt exempel för att komma fram till kostnaden: 

Kostnad (efter solcellsbidrag): 120 000 kronor

Intäkter och minskade elkostnader (genomsnitt/år): 8 689 kronor/år

Faktorer som påverkar priset på solceller

Det finns flera faktorer som spelar roll och som påverkar priset på en solcellsanläggning. De allra viktigaste faktorerna är följande: 

 • Effekten på anläggningen: Den kanske mest uppenbara faktorn är effekten på anläggningen. Desto fler solpaneler som installeras, desto högre blir såklart kostnaden. Samtidigt får du dock ut mer effekt per krona för ett större solcellssystem.
 • Typen av solcellspaneler: Beroende på vilken typ av solpaneler du väljer, skiljer sig priset också åt. Det är vanligast idag att använda monokristallina solpaneler som är på ca 320 watt, de är populär eftersom de är prisvärda.
 • Växelriktare: En växelriktare används för att omvandla den solel som panelerna producerar från likström till växelström. Väljer du till exempel en växelriktare som är kompatibel med ett solcellsbatteri så kommer priset att öka.
 • Utformningen av ditt tak: Installationskostnaden kan variera beroende på hur ditt tak ser ut. Har du ett tak med brant lutning behövs det i regel extra skyddsanordningar, vilket gör att det tar längre tid att installera solpaneler på branta tak. Monteringskostnaden kan också variera beroende om du har ett tak av plåt, tegel eller papp.

Stöd till solceller

Tidigare har privatpersoner kunnat ansöka om ett stöd för solceller men regeringen beslutade den 15 januari 2021 om en ändring i förordningen. Stödet har istället ersatts med ett skatteavdrag som börjar gälla från 2021. Den här skattereduktionen är en skattereduktion för grön teknik, alltså kan du som privatperson och installerar grön teknik få skattereduktion för både kostnaden för arbetet och material. Det här gäller från installationer som har påbörjats och betalats från 1 januari 2021.

Om du har utfört installation av solceller under 2020 kan du söka rotavdrag i efterhand, för en redan utförd installation. Du kan också kontakta din leverantör och be denne att ändra i fakturan i efterhand. 

Bygglov för solceller

solceller på tak, en solros syns i förgrunden

För att installera utanpåliggande solcellspaneler eller solfångare, behöver du inget bygglov eller någon anmälan. Ska du däremot installera solcellspaneler på kulturklassade byggnader eller för integrerade solpaneler, då behöver du ett bygglov. 

Du behöver skicka in en anmälan och få ett startbesked om:

 • installationen av solcellerna ska utföras på en annan byggnad, som inte är en- eller tvåbostadshus (till exempel kontorsbyggnader)
 • byggnadens konstruktion påverkas och därför behöver förstärkas, till exempel om takkonstruktionen på byggnaden behöver förstärkas
 • installationen märkbart påverkar brandskyddet i byggnaden

Du behöver ha ett bygglov om:

 • solcellerna kommer integreras i fasad- eller takmaterial
 • byggnaden är klassas som ett högt kulturhistoriskt värde, alltså blåklassad eller grönklassad
 • byggnaden ligger i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt
 • detaljplanen för installationen säger att bygglovet krävs

Investera i solandelar

Om du inte vill investera i en egen solcellsanläggning, går det också att köpa ägarandelar i en solcellspark. Under senare år har det byggt många solcellsparker runt om i Sverige, dessa parker drivs av föreningar som erbjuder företag och privatpersoner att investera i ägarandelar, alltså solandelar. 

Det här är ett koncept som har utvecklats sedan vindkraft började byggas i stor utsträckning under 2000-talet. Då gick det att investera i vindandelar och det blev populärt bland privatpersoner. Genom att inte behöva investera själv i solcellspaneler kan du investera i solcellsparker, vilket gör att kostnaden för solceller blir mindre. Idag finns det omkring tiotal solcellsparker i Sverige och fler håller på att byggas. Flera familjer och husägare har inte råd att investera i egna solceller, då kan solandelar vara ett bra alternativ för grön energi.