Viktiga försäkringar när du totalrenoverar huset

Funderar du på att renovera och bygga om hemma? Då är det viktigt att stå skyddad mot problem som byggnationsfel och konkurser. Med ett stabilt försäkringsskydd står du pall mot skador, fel och oförutsedda händelser som kan uppkomma under projektets gång. När det är dags att totalrenovera huset finns det några försäkringar du inte bör skippa.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Har du planer på att renovera huset och det ganska rejält? Då är du inte ensam. Liksom många andra husägare är du förmodligen ivrig att sätta igång och anlita hantverkare som kan utföra jobbet rätt och riktigt. Att renovera hemma är ett stort arbete som kräver mer tid än de flesta tror. Det är mycket som kan gå fel, oftast när du minst anar det.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Innan arbetet startar är det därför viktigt att läsa på om de försäkringar och skydd som rekommenderas. Vi tipsar om fyra olika delförsäkringar som tillsammans skapar ett heltäckande skydd för din renovering.

Fyra viktiga försäkringar inför renoveringen

Det räcker inte med en villaförsäkring när du rustar upp huset, du behöver teckna olika varianter av skydd som täcker upp för projektets olika delar och parter. Du vill helt enkelt inte stå hjälplös kvar när byggföretaget lämnar efter sig inbyggda fel, fusk eller skador. Du vill heller inte bo i ett halvfärdigt hus om firman du anlitat plötsligt går i konkurs.

De försäkringar du bör ha koll på och ha är följande:

  • Allriskförsäkring
  • Nybyggnadsförsäkring (den tidigare byggfelsförsäkringen)
  • Ansvarsförsäkring för hantverkare
  • Färdigställandeskydd
Kvinna söker information på datorn.
Det är oundvikligen dyrt med försäkringar. Googla! Research är A och O om du vill hitta det försäkringsbolag som erbjuder det bästa priset.

Allriskförsäkring – en försäkring mot otur

En allriskförsäkring för entreprenadverksamhet är en grundläggande försäkring som hantverkaren eller entreprenören du anlitat tecknar. Det är alltså ett skydd som de som utför arbetet hemma hos dig ska sköta, där du ska stå som medförsäkrad. Försäkringen kallas även för drulle och gäller när oturen eller olyckan varit framme och orsakat det som en vanlig villaförsäkring inte täcker.

Med en allriskförsäkring skyddas din egendom där arbetet utförs, liksom de montagearbeten som utförs av hantverkare. Även befintlig egendom i direkt anslutning till arbetsområdet skyddas.

Skydd i två år efter avslutat arbete

Allriskförsäkringen har som fördel att den gäller under den tid som entreprenadarbetet hemma hos dig pågår samt två år efter att det är avslutat och godkänt. Den omfattar både huset som byggs eller renoveras samt de verktyg och material som används i processen.

Fråga alltid din hantverkare eller anlitade byggherre om denna försäkring är tecknad – och om du i så fall står som medförsäkrad.

Nybyggnadsförsäkring – ett måste för dig som totalrenoverar huset

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

När du bygger nytt hus eller totalrenoverar hemma får du ett skyddande ramverk för bygget med en nybyggnadsförsäkring. De konstruktionsfel som tyvärr kan uppkomma är allt från felaktiga elinstallationer till bristande vatten- och värmeinstallationer med mera. Detta skydd innebär att försäkringsbolaget bekostar utredningen av en misstänkt skada på grund av ett bygg- eller konstruktionsfel. Om det visar sig att det finns en skada blir det dessutom lättare för dig att få ersättning för denna.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Så här fungerar en nybyggnadsförsäkring:

  • Du bestämmer själv hur stor självrisk du vill ha via premier
  • Du betalar bara en självrisk som täcker upp för alla skador som uppkommit på grund av ett byggfel
  • Du får rätt till hjälp och ersättning vid felbyggnationer

Priset på försäkringen varierar kraftigt och beror på vilken entreprenör du anlitar, hur komplicerad renoveringen är och var du bor. Försök att bortse från att försäkringen känns dyr.  Den är tyvärr nödvändig! Om du inte har skyddat ditt hus mot inbyggda fel och misstag kan reparationerna nämligen kosta dubbelt så mycket.

En modern variant av den gamla byggfelsförsäkringen

Du som varit småhusägare ett tag vet förmodligen att det tidigare fanns en obligatorisk, lagstadgad byggfelsförsäkring vid nybyggnation eller större renoveringar. Försäkringen, som den såg ut då, var vida kritiserad och avskaffades för några år sedan. Med de äldre reglerna fick du som husägare sällan rätt till ersättning vid fel och du fick själv utreda om skador uppkommit på grund av byggnations- och konstruktionsfel. Du var med andra ord tvungen att bevisa för försäkringsbolaget att du hade rätt till ersättning, något som är svårt om du inte är fackman eller kunnig i området.

I och med den nya varianten av den gamla försäkringen har du som bygger eller renoverar ditt hus ett stärkt skydd som konsument.

Ansvarsförsäkring för hantverkare

Har du hantverkare hemma hos dig som utför montage, installationer och andra arbeten? Den entreprenör du anlitat ska alltid omfattas av en egen ansvarsförsäkring som skyddar mot skadeståndskrav för de skador som kan drabba ditt hus. Om något går fel i ett större renoveringsprojekt och en utomstående part drabbas är det viktigt att entreprenören omfattas av den egna ansvarsförsäkringen. Det ligger i bådas intresse att byggföretaget har ekonomiskt stöd om något går fel och arbetet stannar upp.

Fråga byggfirman om intyg

Det är viktigt att du ser till att den som utför arbete hemma hos dig har tecknat rätt försäkringar. Om du är osäker kan du begära papper från byggfirman som bevis på att rätt skydd har upprättats i och med byggnationen eller renoveringen av ditt hus.

Fler sätt att kontrollera status på den hantverkare som ska utföra arbete hos dig är att fråga om denna är behörig, auktoriserad eller certifierad inom området den verkar. Du kan till och med be om att få se intyg för att känna dig helt säker. Det är ett billigt sätt att försäkra sig själv på.

Färdigställandeskydd – ett skydd mot konkurs

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Den sista försäkringen vi rekommenderar är ett färdigställandeskydd. Ett sådant skydd är en försäkring som tecknas av antingen dig själv eller den entreprenör du anlitat för renoveringen hemma. Om det är du som står som är byggherre är det du som tecknar försäkringen, i annat fall är det byggfirman.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Skyddet ser till att arbetet blir klart och ska tecknas vid dessa tillfällen:

  • Nybyggnationer
  • Tillbyggnationer
  • Ändring av hus

Försäkringen är ett ekonomiskt skyddsnät som träder i kraft om entreprenören du anlitat går i konkurs och arbetet stannar av på grund av detta. Med färdigställandeskyddet kan arbetet, med att till exempel bygga klart huset eller lägga om taket, återupptas relativt snabbt. En viktig försäkring att ha vid större renoveringar där du förlitar dig på ett byggföretag.

Se till att vara rätt skyddad – från starten

Förutom de fyra ovannämnda försäkringsskydden bör du som ska renovera eller bygga om hemma även kontrollera din redan existerande villaförsäkring. En renovering påverkar även denna och den kan behöva korrigeras så att den täcker det du vill att den ska täcka.

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och berätta mer om din förestående renovering för att få rätt skydd från början.

Läs mer: Checklista inför renoveringen