Bygg en farstukvist (steg-för-steg)

En vacker och skyddad ingång till ditt hem är både praktisk och estetisk. En farstukvist lyfter husets utseende och kan göras i många olika utföranden. Gör en väl genomtänkt ritning för hur din farstukvist ska se ut och ansök om bygglov i god tid.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.


Så, hur bygger du en farstukvist själv? Här följer några enkla instruktioner.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

1. Gräv gropar för plintarna i farstukvistens yttre hörn

Tjälfritt djup är i Sydsverige cirka en meter och i norra Sverige cirka två meter.

2. Ställ ner gjutformar i groparna

Använd exempelvis rör av papp, som finns att köpa på bygghandeln. Ställ dem 15 – 20 cm, ner, sätt ett 10 mm armeringsjärn mitt i varje form. Avsluta formen cirka 10 cm ovanför den kommande markytan. En stolpsko av förzinkat stål ska tryckas ner överst i den färska betongen – rätt placerat i sidled och i höjdled. Låt betongen härda.

3. Ställ en stolpe på varje plint

Stolparna ska vara 120×120 eller 145×145 virke och tillräckligt långa att de når upp att bära taket. Staga provisoriskt och spika fast med 40 mm ankarspik i stolpskorna. En primärbalk av 70×220 träregel av kvalitet K24 på 50 mm läggs i urtagningarna i stolparna. Se till att urtagen blir på samma höjd med hjälp av långpass eller instrument. Dra fast med genomgående bult och mutter med bricka.

4. Fäst en bärregel på husfasaden

Höjden på regeln (45×95) ska vara så att överkanten av golvbjälkarna som ska vila på den hamnar 5 – 10 mm högre än primärbalkens översida. Då får du ett bra fall på golvet.

5. På med golvbjälkar

Spika fast balkskor på primärbalkens insida med 600 mm inbördes centrumavstånd. Balkarnas överkant ska komma i nivå med primärbalkens överkant. Gör golvbjälkar av 45×170 virke, lägg dem på plats i balkskorna och på bärregeln vid husväggen. Använd ankarspik i balkskorna och 100 mm spik på skrå vid husväggen.

6. Montera en stolpe

De ska sitt på vardera sidan om trappans anslutning mot kvisten. Dessa kan antingen stanna i längd och bli räckesstolpar eller dras upp till taket. Se punkt nummer 3.

7. Montera golvet

Använd trallvirke 28×120 och skruva eller spika parvis i varje golvregel. Låt golvet gå 20 – 40 mm utanför stomreglarna på kort- och långsida.

8. Dags för takstommen

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Ställ en halvstolpe mot väggen på vardera kortsidan. Lägg en balk av samma dimension som helstolparna på stolparna, på lagom rumshöjd över golvet som en ram på alla tre öppna sidor. Gör tre takstolar av 45×95-virke och ställ en ytterst, en innerst och en i mitten på ramen. Håll fast dem med lämpliga byggbeslag.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

9. Tillverka yttertaket

Först råspontpanel, sedan underlagspapp, därefter bär- och ströläkt – och tillsist takpannor.

Läs mer: Ett äldre hus bör renoveras varsamt – behåll karaktären!